Kolejne regulacje zmieniają rynek nieruchomości – komentarz rynkowy

Polski rynek nieruchomości od kilku lat świetnie się rozwija z niewielkim tylko wsparciem ze strony państwa. Nie oznacza to, że wszystko działa idealnie, ale nasilająca się rządowa ingerencja powinna być dobrze przemyślana, by usunąć istniejące bariery, nie tworząc jednocześnie nowych i nie zaburzając równowagi.

Źródło: pl.pl.allconstructions.com

Kolejne regulacje zmieniaja rynek nieruchomosci komentarz rynkowy