WIERZBOWA 37/39, ŁÓDŹ

Łodź uzyskała prawa miejskie w 1423 roku z rąk króla Władysława Jagiełły. W XV wieku miejscowość tworzyło 15 wsi i 2 osady przemysłowe. Jeszcze w XVI stuleciu zamieszkiwało ją jedynie 700 osób. Dopiero w XIX wieku miasto zostało zbudowane i zaczęło przypominać swoim charakterem architekturę miejską. W erze przemysłowej Łódź stała się jednym z najpotężniejszych i najbogatszych miast Europy. Dziś prowadzone są prace mające na celu rewitalizację miasta. Powstała idea Nowego Centrum Łodzi, które ma być bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla jego mieszkańców.

Nieopodal, przy ulicy Wierzbowej 37/39 powstaje budynek wpisujący się w ideę stworzenia komfortowego i wygodnego miejsca do życia. W okolicy, gdzie znajdują się liczne wydziały Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademia Medyczna, w pobliżu dwóch parków zlokalizowana jest inwestycja, która swoim stylem podkreśla ideę minimalizmu oznaczającego prostotę i wygodę, ciszę i spokój, bezpieczeństwo i równowagę.

Więcej informacji na wierzbowa37.pl